Arbetsmiljön på en byggarbetsplats handlar om allt från trivsel och kamratskap till skydd mot ohälsa och olycksfall. Samma lagar och regler gäller för byggarbetsplatser som för alla andra arbetsplatser.

Arbetsgivaren har ett övergripande ansvar för säkerheten medan arbetstagaren har ansvar att följa och respektera rutiner, göra riskbedömningar mm.

Annonsplats

Kunskapen om riskerna är viktig för att kunna skydda sig.

En säker arbetsplats - byggskylt
BILD: Byggipedia

Riskerna förebyggs genom:

  • planering och uppföljning av säkerheten
  • ledarskap och information
  • skyddsåtgärder på arbetsplatsen
  • personlig skyddsutrustning

Alla ansvara för att tillämpa och respektera reglerna som gäller för arbetsplatsen.

Arbetsmiljörutiner och ansvar

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Alla byggföretag skall ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Det skall finnas skyddsombud och/eller en arbetsmiljöansvarig på företaget. Dessutom skall företag ...
Läs Mer

Byggarbetsplatsens arbetsmiljörutiner

Särskilda arbetsmiljörutiner för byggarbetsplatsen Förhandsanmälan Byggherren ska, utom vid mindre arbeten, lämna förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket innan arbetet påbörjas och se ...
Läs Mer

Arbetsmiljöplan för byggarbetsplatsen

Arbetsmiljöplan (AMP) tas fram innan byggarbetsplatsen etableras. En byggarbetsmiljösamordnare ska se till att detta sker. Arbetsmiljöplanen syftar till att se ...
Läs Mer

Källor:

Prevent
Galaxen
Trafikverket
Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöplan för byggarbetsplatsen

Arbetsmiljöplan (AMP) tas fram innan byggarbetsplatsen etableras. En byggarbetsmiljösamordnare ska ...
Läs Mer

Byggarbetsplatsens arbetsmiljörutiner

Särskilda arbetsmiljörutiner för byggarbetsplatsen Förhandsanmälan Byggherren ska, utom vid mindre ...
Läs Mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Alla byggföretag skall ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Det skall ...
Läs Mer

Arbetsmiljöorganisation

Arbetsmiljöorganisation, roller och ansvar I arbetsmiljöorganisationen för ett byggprojekt finns ...
Läs Mer
Annonsplats

Annonsplats