Måttlinjer på ritningar

Måttlinjerna på en ritning visar var ett delmått börjar och slutar.

Det är viktigt att skilja mellan ursparningsmåttet (ställmått) i exempelvis en vägg och yttermått för den produkt som ska monteras där.

Annonsplats

För att kunna montera ett fönster eller en dörr behövs lite extra utrymme, dvs mått måste sättas ut med marginal. Det är ställmåttet som anges på ritningen.

Övriga måttrelaterade streck och linjer på bilden:
  • måttlinje – den långa linjen som löper längs med öppningen.
  • måttgränslinjerna – en på var sida som visar mer tydligt var delmåttet börjar och slutar.
  • måttgränsmarkeringarna – det lilla snedstrecket där måttlinjen korsar måttgränslinjerna. Detta för öka tydligheten samt särskiljer delmått från pilmått och andra linjer på ritningen.

Fotnot:

Annonsplats

I bilden är måttangivelsen (910 mm) understruket. Detta betyder att det ritade måttet av ursparning/hål inte är skalenligt på ritningen.

Läs mer:

Annonsplats