Digital ritningsläsning och BIM Viewer

Att hämta och läsa ritningen på en skärm – oavsett det är 2D eller 3D, en dwg-fil eller en PDF – är en form av digitalisering av arbetet som kan tänkas bli vanligare i framtiden.

En fördel med utskrivna ritningar är dock att det ger helheten och är lätta att lokalisera sig på (för den som är van).

Annonsplats

Möjliga hinder för användning av BIM viewer fullt ut av yrkesarbetare är  bl a:

  • risk för att vissa delar i BIM-modellen kan vara systemhandling och inte färdig bygghandling, samt att beställare därför föredrar att använda utskrifter av handlingar som har status BYGGHANDLING.
  • att det för yrkesarbetaren kan vara svårt att navigera och lokalisera arbetsstället via en liten skärm och med säkerhet lokalisera en detalj/3D-figur med dess plats på ritning och därmed också med montagestället. Detta kan vara en potentiell felkälla? Samtidigt en viktig förmåga att träna sig på.

Läs mer:

BIM i praktiken

Annonsplats