Skyldigheter och åtgärder vid trafikolycka

Arbete på en vägarbetsplats innebär ökad risk för trafikanterna som skall passera förbi. En del missar varningsskyltar och hinner inte bromsa in i tid. Andra respekterar och följer inte anvisningarna och förstår inte riskerna förrän det är för sent.

Den som är på plats där  en trafikolycka inträffat är skyldig att larma och vidta åtgärder för att hjälpa skadae och förhindra att skadorna förvärras. Detta gäller även om de som inte själva har något med olyckan att göra men råkar vara i närheten.

Annonsplats

Räddningsarbetet på en olycksplats

Den som är först på plats vid t ex en trafikolycka larmar och utför de akuta hjälpinsatser.


=> Logga in för att läsa hela artikeln om hantering av olyckor vid vägarbete eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel

Annonsplats

Organisationen på en olycksplats

Annonsplats

Agerande på olycksplats L-ABC

Annonsplats