Först på plats – Skyldigheter och åtgärder vid trafikolycka

En vägarbetsplats innebär en risk för såväl trafikanterna som för vägarbetare på arbetsplatsen. En del missar varningsskyltar och hinner inte bromsa in i tid. Andra respekterar och följer inte anvisningarna och förstår inte riskerna förrän det är för sent.

Den som är på plats där  en trafikolycka inträffat är skyldig att larma och vidta åtgärder för att hjälpa skadade och förhindra att skadorna förvärras. Detta gäller även om de som inte själva har något med olyckan att göra men råkar vara i närheten.

Annonsplats

Räddningsarbetet på en olycksplats

Den som är först på plats vid t ex en trafikolycka larmar och utför de akuta hjälpinsatser.

 • Via SOS Alarm (112) ger utbildad personal råd till kring vad som behöver göras i det inledandet skedet och i väntan på räddningstjänsten.

Genom kunskap om rutiner och akuta åtgärder som kan bli aktuella vid s k livsfarligt läge för de skadade kan den som är först på plats både rädda liv och att skador förvärras.

Om du är först på plats efter en trafikolycka
 1. Överblicka först olycksplatsen för att se vad som behöver göras?
 2. Förutom akut första hjälpen gäller det att snabbt larma och varna trafikanter*.
 3. Fortsätt att ge första hjälpen av mindre akuta skador.
 4. När räddningstjänsten väl är på plats tar de över ansvaret.

Tänk på att inte flytta den skadade om det inte är nödvändigt till följd av t ex påkörnings eller brandrisk.

Läs mer:
Annonsplats

Vid risk för brand i fordon

 • Slå av tändningen i inblandade fordon.
 • Flytta skadade personer ur riskzonen.
 • Försök släcka branden med en brandsläckare.
 • Brinner det i kläder på skadade eller någon som hjälper till med räddningsarbetet – försök släcka med brandfilt

Läs mer: Brandsläckning och hantering av brandskyddsutrustning

Hantering av krockkudde

De flesta bilar har krockkuddar. När en krockkudde utlöser uppstår en mycket stor kraft s.k. våld mot den som kudden riktas mot.

Annonsplats
 • Risken för allvarliga skador är stor för den som inte sitter i normal position när kudden löser ut.
 • Risken för att en krockkudde utlöser under räddningsarbete är dock ganska liten.

För att undvika den risken att en krockkudde skall lösa ut kan krockkuddar inaktiveras. Utbildad personal vet hur detta kan göras!

Räddningstjänstens arbete vid trafikolycka

Professionella räddningsinsatser utgår från viktiga principer som även andra som deltar i räddningsarbetet och den som är först på plats bör följa.

Läs mer:
Annonsplats