Säkring av trafikolycksplats

Räddningstjänsten har utbildning och andra rättigheter när det gäller agerande vid olyckor och hantering av trafiksituationer.

För att förstå hur räddningsarbetet organiseras och vem som har ansvar för vad, följer här exempel på hur räddningstjänsten arbetar när de är på plats. Särskilda arbetsmiljöregler gäller för räddningspersonalen.

Annonsplats

Läs mer: Organisation på en olycksplats

Viktiga principer för räddningsarbetet

Professionella räddningsinsatser utgår från viktiga principer som även andra som deltar i räddningsarbetet och den som är först på plats bör följa:

Annonsplats
  • Tänk på den egna säkerheten!  Den som själv bli skadad gör ingen nytta utan tar upp tid och resurser från sjukvårdarna
  • Med en kompetent ledning, tydlig ansvarsfördelning som alla känner till och inövade rutiner fungera arbetet som bäst.

Säkring av olycksplatsen, zoner och uppställning

För att säkra en olycksarbetsplats stänger räddningstjänsten  ofta av det aktuella vägavsnittet.

  • Polisen ansvarar för avstängning och trafikdirigering
  • Innan polisen har hunnit fram skötas detta av den som är först på plats.
Olycksplatsen delas in i zoner med olika avstånd från olyckan:
  • En het, inre zon med 5 meters radie för enbart räddningspersonal som har en konkret uppgift att rädda den skadade.
  • En varm yttre zon med 10 meters radie.
  • En kall zon där räddningsfordonen ställs upp för att avgränsa och skydda olycksplatsen.
Placering av räddningsfordon:
  • Fordonen på olycksplatsen kan placeras rakt på vägen och för att ge ett fullgott skydd under räddningsarbetet.
  • Varningsljusen skall synas tydligt och fordonen kunna användas för draghjälp vd förflyttning av olycksfordon
  • Fordonen skall ha blåljuset påslaget och eventuellt även parkeringsljuset men inte halvljuset som kan blända.
Annonsplats

Något även den som hanterar arbetsfordon på platsen kan tänka på!

Läs mer:

Annonsplats