Skydd mot kvartsdamm

Information om hälsofarligt kvartsdamm

Kvartsdamm av Henrik Tomenius
Illustration: Henrik Tomenius

Kvarts är en mineral som finns i jord och stenmaterial, betong, tegel, puts, bruk, kakel och klinker.

Kvartsdamm är hälsofarligt och uppstår vid rivning, slipning, håltagning och anläggningsarbeten.

Kvartsdamm som andas in kan orsaka allvarliga lungsjukdomar bl a Silikos och lungcancer.

Artikeln innehåller generella rekommendationer baserade på föreskrifter och slutsatser från mätningar av kvartsdamm vid byggnadsberedning. En riskbedömning skall göras i varje enskilt fall!

Det går att skydda sig mot kvartsdamm

Innan arbetet påbörjas skall riskbedömning göras, skyddsåtgärder beslutas och utrustning för att minska halten kvartsdamm i luften installeras på arbetsplatsen.

Skyddsåtgärderna nedan används – och kombineras vid behov – så att maximal effekt uppnås.


=> Logga in för att läsa hela artikeln eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel


Byggnadsberedning