Skydd mot kvartsdamm

Information om hälsofarligt kvartsdamm

Kvartsdamm av Henrik Tomenius
Illustration: Henrik Tomenius

Kvarts är en mineral som finns i jord och stenmaterial, betong, tegel, puts, bruk, kakel och klinker.

 • Kvartsdamm är hälsofarligt och uppstår vid rivning, slipning, håltagning och anläggningsarbeten.
 • Kvartsdamm som andas in kan orsaka allvarliga lungsjukdomar bl a Silikos och lungcancer.

Artikeln innehåller generella rekommendationer baserade på föreskrifter och slutsatser från mätningar av kvartsdamm vid byggnadsberedning.

Annonsplats

En riskbedömning skall göras i varje enskilt fall!

Läs mer: Kvartsdamm – förekomst och risker

Riskbedömning – kvartsdamm

Innan arbetet påbörjas skall riskbedömning göras, skyddsåtgärder beslutas och utrustning för att minska halten kvartsdamm i luften installeras på arbetsplatsen.

Åtgärder mot dammspridning

Skyddsåtgärderna nedan används – och kombineras vid behov – så att maximal effekt uppnås.
 1. Begränsa dammet vid källan, använd t.ex. maskiner med punktutsug
 2. Förhindra spridning av damm genom att avskärma arbetsstället, täta och skapa tryckskillnader mellan utrymmena.
 3. Begränsa halten damm ytterligare i luften vid arbetsstället genom luftrening, jonisering eller vattenbegjutning (där så är möjligt).
  Kontrollmätningar av kvartsdamm i luften utförs vid behov efter att arbetet påbörjats för att säkerställa att skyddsåtgärderna räcker.
Annonsplats

Läs mer: 3 principer mot damm

Andningsskydd mot kvartsdamm

Andningsskydd används alltid när du när du befinner dig  inom arbetsområdet, när du utför det dammande arbetsmomentet  och när städning utförs. Vid arbete i miljöer där risk för exponering för kvartsdamm föreligger ställs särskilda krav på andningsmasken.

Läs mer: Andningsskydd mot kvartsdamm

Annonsplats

Städning av kvartsdamm

Städning av arbetsområdet skall utföras vid behov och minst en gång i veckan samt efter avslutat arbete.

 • Städning utförs med dammsugare utrustad med HEPA13-filter.
 • Andningsskydd används även vid städning.

Städning skall aldrig utföras med sopborste eftersom det främst bidrar till att  dammet virvlar upp och höjer kvartshalten i luften.


Källor:
 • Arbetsmiljöverket
 • Håltagning.nu
 • Srsafety.com

Läs mer:


Branschföreningen för Byggnadsberedning
Sponsrar Byggipedia


Annonsplats