Brandsläckning och hantering av brandskyddsutrustning

Att släcka en brand

Villkoren för en brands utveckling är de tre samverkande faktorerna:

  • syre,
  • värme
  • bränsle.

För att släcka en brand måste minst en av dessa faktor tas bort t ex:

  • med vatten släcks branden genom kylning kyler
  • med skumsläckning får den ingen tillförsel av syre.

Hantering av brandsläckare

Filmer om brand, brandsläckningsutrustning och hur denna används.

Välj film genom att klicka på rubrikerna i listan:

 

Om allt fungerar skall den valda filmen visas här nedan:

.