Först på plats vid trafikolycka – checklista och exempel

1. Överblicka först olycksplatsen för att se vad som behöver göras?

 • Finns det någon som är allvarligt skadad som behöver akut hjälp?
 • Om skadade behöver akut hjälp ska du hjälpa dem omedelbart.
 • Finns det fordon som utgör hinder eller fara för annan trafik?
 • Finns det risk för brand?
 • Behöver polis/ambulans kontaktas?
 • Behöver den skadade flyttas pga risk för förvärrad skada? (livsfarligt läge)

OBS! Flytta aldrig en skadad person om det inte är absolut nödvändigt p.g.a. av risk för påkörning eller explosionsrisk etc.

2. Förutom akut första hjälpen (L-ABC*) gäller det att snabbt larma och varna trafikanter.

 • När du ringer 112 får du hjälp och rådgivning tills personal anländer.
 • Be kollegor eller andra trafikanter hjälpa till med varningstrianglar etc.
 • Fordon som varit iblandade i olyckan och som utgör hinder eller fara för andra trafikanter ska flyttas så snart som möjligt. Om någon skadats svårt eller omkommit i olyckan får du endast flytta på fordon om det utgör fara för annan trafik.

*Räddningspersonal, sjukvårdare etc följer – istället för L-ABC – motsvarande internationella standard (S-ABCDE) för första hjälpen och akuta insatser.

Annonsplats

3. Fortsätt att ge första hjälpen av mindre akuta skador t.ex.:

 • Plåstra om sår
 • Första hjälpen av stukningar och skrubb
 • Stötta benbrott
 • Kyl av brännskador.

Lämna inte den skadade ensam:

 • Håll skadade under uppsikt och observera förändringar i den skadades tillstånd
 • Lugna ner den skadade genom att lyssna, tala och röra vid hen.
 • Var uppmärksam på om den skadade börjar visa  tecken på chock.
 • Vidta förebyggande åtgärder mot chock/cirkulationssvikt

Om det är riskfritt att flytta den skadade:

Placera den skadade i lämpligt läge utifrån typ av skada, eventuella smärtor och allmäntillstånd. Rådgör om möjligt med SOS Alarm.

 • Genom att placera en medvetslös i sidoställning tryggar man andningen.
 • Det är bra att lyfta upp fötterna på en person som lider av chock.
 • För en som skadat bröstkorgen och som lider av andningssvårigheter är halvsittande ställning ofta det bästa läget.
 • Annars är ofta den ställning som är bekvämast för den skadade den bästa.

4. När räddningstjänsten väl är på plats tar de över ansvaret

 • Ge räddningspersonalen information om vad som hänt, vilka insatser ni själva påbörjat och om er bedömning av skadeläget och hur de skadade mår.
 • Räddningstjänsten tar befälet och instruerar de som fortsatt behövs för att hjälpa till i räddningsinsatsen.

När räddningstjänsten tagit över räddningsinsatsen får inga åtgärder utföras utan att de gett klartecken till dessa! 

Läs mer:

Annonsplats