Losstagning av skadad ur bil

Losstagning av skadade personer ur bil efter olycka skall göras av räddningstjönstens utbildade personal. De har rutin och hjälpmedel som används för att skadorna inte skall förvärras.

 • Endast vid livsfarligt läge – dvs när risken för den skadade är större om denne är kvar i bilen – som en skadad person bör tas loss ur en bil och flyttas  innan räddningstjänsten hinner fram.

Läs mer: Agerande på olycksplats L-ABC

Annonsplats

Alla insatser och försök att flytta en skadad person som befinner sig i livsfarligt läge innebär risk både för den skadade och den som utför losstagningen.

 • Rådgör om möjligt med SOS Alarm via telefon för hjälp med bedömning av skadeläget och råd om hur du skall göra vid ev flytt av den skadade.
Rutiner för säker losstagning ur bil:
 • Stabilisera fordonet.
 • Stabilisera personens nacke och rygg innan förflyttning/losstagning påbörjas
 • Utför förebyggande åtgärder mot brand och har brandsläckningsutrustning i beredskap.

Räddningstjänsten har utbildning och särskilda metoder samt flera verktyg och hjälpmedel för att ta loss en skadad på säkert sätt. De är också utbildade i olika bilmodellers konstruktion och brandrisker.

Exempel på losstagning

Exempel på räddningstjänstens arbetsgång vid losstagning ur bil:
 1. Förbered:
  • Stabilisera fordonet
  • Bryt strömmen
  • Kontrollera tillståndet för den skadade
 2. Åtgärda fordoner för säker  losstagning:
  • Avlägsna sidorutor och bakruta
  • Skär av säkerhetsbältet
  • Klipp stolparna
  • Såga framrutan
  • Lyft av taket
  • Täck vassa kanter med kantskydd
 3. Stabilisera och lyft ut den skadade,
  • När den skadade är klar för utlyftning förs rescueboarden/spineboarden ned bakom den skadades rygg.
  • Båren/brädan hålls still, ryggstödet fälls, den skadade och boarden fälls bakåt, kroppen slajdas upp på boarden, lyfts ut i längsriktningen och placeras exempelvis på vakuum- madrass och ambulans bår.
  • Eventuellt behöver man även klippa ryggstödet på stolen för att kunna göra ett säkert utlyft.

Snabbt uttag ur bil

Annonsplats

Vid överhängande risk för brand kan ett s.k. snabbt uttag behöva göras:

 • Ta ut den skadade i längdriktningen genom bakruta eller baklucka alt. klipp upp sidostolpe och ta ut den skadade sidledes
 • Använd något hjälpmedel under den skadade, t ex rescueboard, spineboard eller styv board, planka, för att undvika vridningar i den skadades nacke och rygg
 • Om det är trångt i bakrutan kan öppningen göras större.
Uttag via bakruta:
 1. Öppna dörren/dörrarna
 2. Håll huvudet, sätt ev. på nackkrage
 3. Öppna bagagelucka eller krossa bakruta
 4. Fäll ryggstödet bakåt
 5. För in brädan bakom den skadade  och dra ut den skadade på denne
Ett snabbuttag kan också göras genom att klippa upp en större öppning på ena sidan.
 • Fäll ner sätet eller klipp upp stolsryggen för att kunna göra ett säkrare lyft.
 • När stolsryggen klipps ska det finnas ett skydd mellan den skadade och stolsryggen.
 • Skära upp sätesryggen först för att se vad som skall klippas .

Tänk på brandrisken vid användning av skärande verktyg för att kapa stolpar etc.

Källor

MSB

Annonsplats