Ritningarna är en del i beslutsprocessen

Projektets ritningar

I ett byggprojekt förekommer allt ifrån översiktliga områdesplaner och situationsplaner till detaljritningar för montering av material och utförande av känsliga anslutningar, t ex för att undvika köldbryggor eller fukttransport i konstruktionen.

ritningar

Annonsplats

Definition – ritning

En ritning kan beskrivas som en vy över en tvådimensionellt genomskärning (snitt) genom hela byggnaden – antingen horisontellt eller vertikalt.

Kommunal planering styr

De ritningar som tas fram i ett byggprojekt måste följa de ramar och regler som anges i kommunens planer.

Exempel på sådant som, t ex arkitekten, måste ta hänsyn till:
  • placering av byggnad på fastigheten (tomten)
  • maximal takhöjd
  • färg på fasad

Ritningarna är en del i beslutsprocessen

Ritningar och beskrivningar tas fram under olika skeden och processer. Ritningarna är en del i beslutsprocessen – från ide till byggande.

Detaljeringsgraden ökar efterhand som projektet framskrider – från enklare översikter och skisser till detaljerade konstruktionsdetaljer med exakta mått. Under projekteringen har handlingarna därför olika status och det är först sedan en ritning fått status ”Bygghandling” som du får bygga efter den!

Annonsplats

Läs mer: Om bygghandlingar

Annonsplats