Om ventilationskrav och -system


I avsnittet om Byggnadsfysik finns information om luftflöden och ventilationsprinciper.

Här kommer ännu mer:

Annonsplats

Några tecken på att ventilation inte är tillräcklig kan vara:
• Kondens på fönsters insida vintertid
• Känslan av instängd ”tung” luft
• Dålig uppfångning av stekos i köket
• Långvarigt kvarstående kondens på badrumsspeglar efter bad och dusch
Källa: Soliduct.com

Boverkets krav på ventilationen
Ventilationskraven i bostäder anges som stor volym (liter) luft som ventileras ut per kvadratmeter bostadsyta. Kraven kan variera mellan olika rum.

Minimikravet i Boverkets Byggregler är 0,35 liter/s x bostadsytan utryckt i m². Luftflödet till ett hus på 150 m² blir: 0,35 l/s x150m²= 52,5 l/s.

Källa: Soliduct.com

Annonsplats

Valet av ventilationssystem har stor betydelse för att:

  • inomhusluften skall vara ren och hälsosam att andas in särskilt i sovrum
  • utandningsluften, fuktig luft och matos skall ventileras ut så effektivt som möjligt
  • för att undvika hög luftfuktighet inomhus som i sin tur kan orsaka mögel och rötskador på material och inredning

Ventilationssystem och -principer
Ventilationssystem i dimensioneras normalt så att det finns ett undertryck inomhus, dvs luften ”sugs inåt” och då minskar risken för att fuktig luft pressas ut genom ytterväggar eller andra känsliga byggdelar. Istället sugs luften ut genom husets frånluftssystem.

– Mekanisk frånluft är en vanlig ventilationsprincip i befintliga hus är att tilluft sugs in genom ventilationsöppnoingar i fasaden. Frånluften sugs ut via ventilationen i bnadrum och kök. Tilluftsventilerna finns i de vanliga bostadsrummen, sovurm och vardagsrum, men ej i kök eller bad. Frånluften är mekanisk som styrs av fläktar.

– Självdrag innebär att ingen mekanisk ventilations finns utan huset är byggt så att luften ventileras ut t ex via skorstenen och med hjälp av de tryck- och temperaturskillnader som uppstår

– Hybridventilation avser en kombination av självdragsventilation och mekanisk frånluft.

Annonsplats

– Mekanisk från- och tilluftsventilation innebär att både tilluft och frånluft styrs mekaniskt via fläktaggregat.

– Värmeåtervinning med FTX innebär att tilluften värms upp med hjälp av värmeväxlare och värmen ur frånluften kan tas tillvara och skickas tillbaka in i huset via tilluften.

Annonsplats