Internetkunskap för skolor

I utbildningssyfte och på uppdrag av .SE:s Internetfond har Disruptive Media och Internetkunskap tagit fram informationsfilmer som syftar till att utbilda skolungdomar i internetanvändning. Samtliga filmer finns på hemsidan Internetkunskap.se och på YouTube.

Filmerna handlar bl a om hur internet fungerar och de spår som lämnas på internet samt om källkritik, upphovsrätt och sociala media mm.

Här följer ett urval som ger en del av den kunskap som ingår i bl a byggprogrammets målbeskrivning från Skolverket:

 

Informationssökning


Källa: Internetkunskap.se

 

Källkritik och källangivelser:


Källa: Internetkunskap.se

 

Upphovsrätt och hur man själv skyddar sina texter eller bilder på internet:


Källa: Internetkunskap.se

.