Konnektionslinjer på ritningar

För att få plats med större byggnader eller områden utan att förändra skalan och tydligheten behövs ibland en uppdelning av planerna på flera ritningar.

Vid konnektion passas alltså två eller flera ritningarna (konnektioner) ihop för att ge hela bilden av en större byggnad som inte fått plats på en enda ritning. Detta kallas konnektion.

Annonsplats
  • På varje ritning som ska ”paras ihop” med en annan ritning visas snittet där byggnaden delats med en s.k. konnektionslinje.
  • Konnektionslinjer anger vilka konnektioner som hör ihop samt var och hur ritningssnitten skall passa ihop med varandra.

Läs mer:

Annonsplats