Beställa väderskydd

En ställningen kommer att utgöra arbetsplats för olika yrkeskategorier. Bställaren har ett ansvar för säkerhets för dessa yrkesarbetare. Därför  är upphandling och  säkerhet under användning viktig att säkerställa för betsällare och den som har samordningsanvsar.

Arbetsplatsen (ställningen) och säkerheten för de som ska arbeta på denna är beställarens ansvar efter att ställningsentreprenaden tagits över.

Vad behöver beställare ställa krav på?

Sedan ställning/väderskyddentreprenaden överlämnats har beställaren ansvar för ställningen, användning och fortlöpande kontroll av ställningen så att den fortfarande är söker och funktionell.

Ändringar får enbart genomföras av det företag som uppfört ställningen och av person med behörighet.

Dokumentation:

  • Dimensionerande underlag, t ex vindlastberäkning och provdragningar.
  • Kontroll av ställning/väderskydd vid överlämande.
  • Ställningbyggarnas behörighet för arbetet!

Läs mer:


Ställningsföretagen STIB
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats