Säker ställning – planera och kontrollera

De som arbetar med att uppföra och montera byggnadsställningar ska ha rätt utbildning och behörighet för den ställning de arbetar med.

Arbete med uppförande av väderskydd kräver särskild behörighet eftersom ett säkert väderskydd behöver dimensioneras och monteras med hänsyn till vindlaster.

Annonsplats
De vanligaste bristerna i ställningar:
 • Bristfällig förankring och uppställning
 • Bristfälliga och ej kompletta skyddsräcken
 • Skadade eller bristfälligt upplagda och fastsatta ställningslag
 • Dåliga tillträdesleder
 • Viktiga ställningsdetaljer/komponenter har utelämnats vid uppförandet
 • Bristande diagonalstagning.

Brister kan uppstå i en från början säker ställning, t.ex. om ställningar ändras eller byggs om på ett felaktigt sätt eller om förankringar tas bort.

 • Det är inte tillåtet att under användningstiden ta bort skyddsräcken eller andra skyddsanordningar.
 • Använd ställningen och de olika arbetsplanen efter hur ställningen beställts och dimensionerats.
 • Undvik onödiga upplag, stora punktlaster och  tunga vibrerande maskiner.

Byggarbetsmiljösamordnaren (BAS-U) och skyddsombud bör ha utbildning i kontroll och ansvar för ställning för att tid kunna upptäcka brister och eventuell felaktig användning av ställning.

Planera och kontrollera

Det går att undvika brister och risker genom att planera och beställa en ställning som är optimal för de arbeten, upplag och tillträdesleder som behövs under byggtiden.

Kontrollera ställningen tillsammans med ställningsentreprenören i samband med överlämnandet av ställningen.

Annonsplats

Arbetsgivaransvaret

Även om det finns ett gemensamt och samordnat arbetsmiljöansvar för byggarbetsplatsen har varje enskild arbetsgivare fortsatt ansvar för sina yrkesarbetare. Informera eller utbilda gärna till att yrkesgrupper som ofta arbetar på ställning har kompetens att:

 • kontrollera ställningen inför varje nytt arbetsmoment, upplag etc.
 • göra riskbedömning har kompetens.
 • använda ställningen och tillträdesleder på ett säkert sätt.

Användare av ställningen får inte göra ändringar avseende ställningen.

KÄLLOR:
 • Arbetsmiljöverket
 • STIB

Läs mer:


Ställningsföretagen STIB
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats