ROT-åtgärder i badrum

Förekommande åtgärder och exempel på metodval vid några badrumsrenoveringar.

Artikel baseras på erfarenheter bl.a. från en SBUF-finansierad studie som Byggipedia genomförde 2012 på uppdrag för Malmö Högskola.

Annonsplats

Stamrenovering

rotbloggen
Stamrenovering med kassettmetoden. Bild: Byggipedia

Stambyte: En vanlig och ganska ”logisk” metod vid stamrenovering är att nya rör dras i befintliga schakt alternativt utanpåliggande. Behov av bilning förekommer samt eventuell inklädnad.

Att lägga rören i utanpåliggande kassetter är en modern metod.

Relining är en annan metod som innebär att befintliga stammar plastbegjutes på insidan.

Annonsplats

Relining har precis som andra metoder både för och nackdelar. Metoden har också varit omdiskuterad ur ekonomiskt, praktiskt, genomförande respektive livscykel och underhållsperspektiv. Fördelarna med relining sägs vara att inverkan för de boende är minimal.

Addera-metoden (som utvecklats av NCC) skall enligt NCC endast behöva 10 dagar för fullständigt genomförd renovering av både stammar och ytskikt.

Metoden innebär i korthet att det nya badrummet byggs innanför det gamla med ventilerad luftspalt mellan nya väggen/golvet och befintliga ytor. Rören dras i kassetter.

Ventilationsåtgärder

Vid behov dras ventilationen om i badrum t ex för att placera frånluftsdonet närmare duschen.

Renovering av ytskikt i badrum

Renovering av ytskikt i ett badrum kan också ske med olika metoder från att lägga nya ytskikt ovanpå de gamla till att riva ut befintliga material putsa om väggar och flyta golv samt lägga nya tät- och ytskikt på detta. Härifrån kan det sedan liknas vid nyproduktion och variera med val av tätskikt och typ av ytskikt.

Faktorer som kan påverka tidplanen är erforderlig torktid/fukthalt för t.ex. flytspackel och andra underarbeten. Denna kan variera beroende på vilka nya tät- och ytskikt som skall appliceras.

Renovering – badrumsinredning

Inredning och porslin i badrum såsom badrumsskåp, handfat, badkar, byts normalt ut vid renovering och ofta sker härvid också en standardhöjning på utrustningen.

Vanligen byts badkar ut mot enbart dusch och blandare blir mer energi- och resurssnåla. Ibland förbereds även för installation av tvättmaskin. De nya blandarna brukar bli mer energisnåla än de gamla.

Läs mer:

Stambyte vs. relining

Vattentäta våtrum – Vad gäller?

Renovering av badrum

Annonsplats