Rätt ställning på rätt arbetsplats – för ett hållbart byggande

Byggipedias samarbetspartner och sponsor Ställningsföretagen (Stib) har nyligen tillsatt en teknisk kommitté för att ta fram standarder för mur- och takfotsställningar.

Standarder för att kvalitetssäkra mur- och takfotsställningar

Syftet med standarder för mur- och takfotsställningar är bland annat att underlätta för både ställningentreprenör och beställare att hantera upphandling av lämplig ställning. Strävan är att förenkla anbud, upphandling och samtidigt kunna erbjuda ”rätt” ställningar till ”rätt” jobb för att bidra till att byggnadsarbetena flyter på som de ska och utan att yrkesarbetare utsätts för onödiga risker.

Annonsplats

Bland annat hoppas man att standarder ska förebygga kommunikationsmissar mellan ställningsentreprenörer och beställare – särskilt i tidigt skede.

Varje jobb har sina specifika förutsättningar liksom att varje yrkesgrupp som ska använda ställningen har sina specifika kriterier för hur ställningen behöver dimensioneras. Vissa arbeten kräver särskilda ställningslösningar och det är då viktigt att både beställare och ställningsentreprenör har grudnläggande standarder och vet vad som behöver kommuniceras för att ställningen ska fungera optimalt.


Scaff Point Sweden 11-12 oktober 2023

Mässan för dig som är beställare, arbetsledare eller användare av ställningar

För dig i bygg- och anläggningsbranschen finns möjlighet att delta i mässan Scaff Point Sweden 11-12 oktober 2023 för att möta ställningsbranschen, respresentanter för andra byggbolag och  branschorganisationer samt politiker.

Mässan för dig som är nyfiken på hur det är att arbeta som ställningsbyggare

Även studerande, skolelever, yrkesvägledare, arbetsförmedlare m fl är välkomna att delta på Scaff Point Sweden.

På mässan får du möjlighet att ta del av yrkesinformation och att se kvalificerade ställningsbyggare – in action!

Ställningsbyggaryrket är för dig som vill må bra – både fysiskt och psykiskt.

Annonsplats

Temat för Scaff Point Sweden 2023

Ett viktigt tema för Scaff Point Sweden är hur beställare och användare av ställningar kan samverka för att säkerställa ställningsekonomi, effektivitet och säkerhet i samband med upphandling av ställningsentreprenader och användning av ställningar.

Förhoppningen är att skapa en god dialog och ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande – på ställningar!

Annonsplats