Denna sida innehåller information och exempel som ibland förändras. Kontrollera vid behov detaljer, såsom aktuella anvisningar, föreskrifter, lagar eller standarder, med respektive myndighet eller utgivare!

Taklutning och snölast

Vid beräkning av takkonstruktionens hållfasthet skall man bl.a. ta hänsyn till snölasten.

Som underlag för bedömning av snölasten utgår man ifrån vilken snözon byggnaden är belägen i.

Annonsplats
Takets form och lutning påverkar hur stor den yttre belastningen på taket i form av snölast.
  • På flacka tak mindre än 15° medför snö en hög belastning.
  • Vid brantare tak 15 – 30° ökar belastningen på taket när snö blåser över nocken och anhopas på läsidan.
  • Vid taklutning > 60° beräknas snölasten vara obefintlig.

Läs mer:

Hållfasthetslära

Annonsplats