Etikettarkiv: VDC

BIM – perspektiv

När du söker information om BIM på internet är det fördelarna och potentialen med BIM du hittar hundratalas artiklar och föreläsningar kring. Lite svårare är det att hitta någon som påtalar eventuella nackdelar eller svårigheter med BIM-modeller. Detta är inte konstigt eftersom det är de redan frälsta som engagerar sig mest. Här finns även programvarudistrubutörerna som laddar upp informationsfilm efter informationsfilm på YouTube. Tekniken är tillgänglig! Fortsätt läsa BIM – perspektiv

BIM är framtungt

En studie har utförts vid LTH i syfte att studera samarbetsformerna vid användning av BIM. I studien jämförs två olika projekt Kristianstad Arena respektive Sutter Medical Center. Fasta tas på hur bland annat samarbets- och avtalsformerna påverkat nyttiggörandet av BIM i processen samt hur BIM används i entreprenaden.

Studien konstaterar att arbetet med BIM är en framtung arbetsprocess med många fördelar längre fram i projektet och under produktionen. Man påpekar även riskerna i det snabba och för alla tillgängliga informationsflödena. En nackdel var att det involverade inte visste om informationen de fick upp var den slutgiltiga vilket skapade osäkerhet kring användning av informationen från BIM-modellen.

Fortsätt läsa BIM är framtungt