BIM – perspektiv

När du söker information om BIM på internet är det fördelarna och potentialen med BIM du hittar hundratals artiklar och föreläsningar kring.

Lite svårare är det att hitta någon som påtalar eventuella nackdelar eller svårigheter med BIM-modeller. Detta är inte konstigt eftersom det är de redan frälsta som engagerar sig mest. Här finns även programvarudistrubutörerna som laddar upp informationsfilm efter informationsfilm på YouTube.

Annonsplats

Fördelarna med BIM

Två citat i mängden:

In summary, the benefits to a Contractor can be described as:

 • Design Integration
 • Improved Tendering
 • Shorter Programme to Planning
 • Reduced number of design information requests during the concurrency of the project
 • Supply Chain Integration
 • Reduction in number of clashes within the construction process, especially M&E
 • Visibility of Programming to all parties
 • Integration of Temporary Works into the design
 • Increased safety-managing public interfaces
 • Aid to client decision making
Källa: BIM – A Contractors Perspective 

10 BIM benefits:

 • Better outcomes through collaboration
 • Enhanced performance
 • Optimised solutions
 • Greater predictability
 • Faster project delivery
 • Reduced safety risk
 • Fits first time
 • Reduced waste
 • Whole life asset management
 • Continual improvement

Källa: http://www.mottmac.com/bimbenefits/

Alla mynt har två sidor

När Byggipedia började studera BIM kom farhågorna om att BIM nog inte är bör ses som något quickfix som kan lösa branschens alla problem. Även BIM förutsätter ledarskap, kommunikation, kompetens och dessutom nya arbetsmetoder. Samtal med sakkunniga bekräfta detta och man belyser att arbetssättet är annorlunda än det traditionella.

Särskilt viktigt är det att entreprenörens förutsättningar finns med redan i projektets början så att projektörerna bygger BIM-modellen också för produktionen. Viktigt är hur data läggs in så att rätt saker kan ”plockas fram” vid exempelvis mängdavtagning.

Annonsplats

Tekniken finns – nu skall vi bara få med alla människorna på tåget!

OpenBIM och andra organisationer både i Sverige och utomlands stöttar utvecklingen och sprider kunskap om BIM. Det är just goda exempel – och kanske även dåliga(?) –  som behövs för att kompetensen att använda BIM rätt skall växa till sig i branschen!

”Ett bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM”

Annonsplats

Det svenska initiativet OpenBIM  engagerar sig i utvecklingen kring BIM. På OpenBIM framställs att det krävs utveckling och förändring på flera nivåer för att BIM skall kunna nyttjas till sin fulla potential.

OpenBIM anger att blanda annat följande krävs:
 • Standardisering av ofta förekommande processer och/eller gränssnitten mellan dessa
 • Effektivare och internationellt baserade informationsstrukturer, klassifikationer, begrepp m m
 • Utformning av standardavtal som innebär att frågor som ansvar för information, äganderätt, nyttjanderätt etc anpassas till arbetssättet
 • Ökad informationssäkerhet
 • Standardiserade och leverantörsoberoende gränssnitt för kommunikation
 • Processer för ökad delaktighet från medlemmar och kunder
 • Verktyg som stimulerar arbetsglädje, kreativitet och kunskapsutveckling och möjliggör intelligenta samarbeten mellan olika specialister
 • Bättre stöd till att ”bygga rätt från början”, en förbättrad process som eliminerar eller kraftigt sänker kostnaderna för att rätta till fel
 • Möjlighet att enklare än med dagens teknik göra simuleringar och undersöka olika alternativ, för att säkerställa att bästa lösning väljs vid olika beslutstillfällen
 • Branschgemensamma mätetal som ger möjlighet att se förändringar och jämföra sig med andra (exempelvis avseende livscykelkostnader)
 • Verktyg och arbetssätt som ger bättre möjlighet att:
  •  Uppfylla brukarkrav
  • -Skapa god arkitektur
  • -Skapa bra boendemiljöer/stadsplanering
  • -Uppfylla ekonomiska och tekniska krav
Källa: OpenBIM

Annonsplats