Säkerhetskrav vid vägarbeten

Trafikverket har tagit fram regler och förslag till utformning av vägarbetsplatser för att öka säkerheten för vägarbetare och förbipasserande trafikanter.

Arbete på väg, APV

Grundutbildning APV1.1 är obligatorisk för alla som arbetar med Trafikverkets vägbyggnads och underhållsprojekt.

Annonsplats

Förebyggande åtgärder

Säkerhet på väg handlar om det förebyggande arbetet med arbetsmiljö och säkerhet för både vägarbetare och trafikanter. Ju högre medvetande om riskerna och ju bättre förebyggande åtgärder desto mindre är risken att allvarliga olyckor inträffar

För att förebygga olyckor vid vägbyggen är det viktigt med tydlig skyltning och varningar riktade till trafikanter i god tid innan vägbygget passeras och som syns för alla trafikanter – även de som ligger tätt bakom någon annan.

Annonsplats

Åtgärder/hinder som tvingar trafikanterna att sänka hastigheten – i tid – kan också bli nödvändiga.

Annonsplats

Kom ihåg att även farthinder som dyker upp utan förvarningar kan innebära plötsliga inbromsningar och är därför också en säkerhetsrisk!

Läs mer:

Annonsplats