Olyckor vid vägbyggen

Vägarbetare befinner sig ofta i en riskfylld miljö. I samband med vägprojekt sker också trafikolyckor där bilister och andra trafikanter skadas.

Den vanligaste typen av olyckor vid vägarbeten är så kallade upphinnandeolyckor där någon kör in i bilen framför, t.ex. för att denna plötsligt tvingats sänka hastigheten drastiskt.

Annonsplats
 • Rutiner för säkerheten och grundlig genomgång av dessa på arbetsplatsen kan bidra till att minska riskerna.
 • Hinder som dyker upp utan förvarningar kan innebära plötsliga inbromsningar och är därför en stor säkerhetsrisk!
Det gäller att tydligt varna trafikanter så att de hinner reagera!
 • Arbetsfordon som används i anslutning till arbetsplatsen utgör en risk för förbipasserande.
 • Det är viktigt att framföra och ställa upp arbetsfordon så att de inte utgör en risk för förbipasserande trafikanter.
Bra att veta för den som arbetar på vägbyggen:
 • De flesta trafikolyckor inträffar vardagar mellan ca kl. 16:00 och 17:00 i rusningstid när folk är på väg hem från jobbet.
 • 80 % av olyckorna inträffar vid uppehållsväder och när vägen är torr.

Olycksstatistik – trafikolyckor totalt

Det svenska målet är att kunna minska antalet omkomna i trafikolyckor till max 220 personer per år. EU-målet är maximalt 133 omkomna i trafiken år 2020.

Kommentarer till trafikolycksstatistiken* för de senaste åren i Sverige:

 • av de omkomna är cirka 75 män och 25 procent kvinnor.
 • av dem som omkom i motorfordon under 2015 omkom
  • 97 personer i singelolyckor och
  • 55 personer i mötes-omkörningsolyckor.

*Statistiken avser alla trafikolyckor, dvs inte vägarbetsplatser specifikt.


KÄLLOR:

Trafikverket

Läs mer:

Annonsplats