Etikettarkiv: Tak

Underlagstak och taktäckning

Underlagstakets viktigaste funktion är att leda bort vatten.
Det skall normalt också vara stabilt nog för att kunna beträdas utan risk för genomtramp.

Underlagstaken delas in i två huvudgrupper:

  • Bärande underlagstak
  • Förenklade underlagstak

Bärande underlagstak

Bärande underlagstak används normalt tillsammans med ett täckskikt, ofta bitumenbaserat.

Det bärande underlagstaket fördelar lasten direkt till takets bärverk, och verkar avstyvnande på takkonstruktionen.
Ett underlagstak bestående av råspont, plyfa eller fuktbeständiga spånplattor är bärande och kan ta direkt påförd snölast.

Fortsätt läsa Underlagstak och taktäckning

Inner- och undertak

Skillnad mellan inner- respektive undertak:

  • Innertak sitter under takstolarna eller under bjälklaget till våningen ovanför. Innertak är främst ett av skikten i tak- eller bjälklagskonstruktionen. Funktionen behöver ofta inte vara mer än att utgöra ett yttre beklädnadsskikt och underlag för t ex målning.
  • Undertak är ett innertak som med ett mellanrum till bjälklaget. Undertaket kan hänga i pendlar. Ett undertak motiveras t ex av att man vill ha belysning eller högtalare i taket eller plats för ventilationskanaler.

Fortsätt läsa Inner- och undertak