Etikettarkiv: Ritningsläsning

Ritningar i olika skeden

Det förekommer flera olika konsulter och projektörer i ett bygg- eller anläggningsprojekt. För att särskilja deras olika ritningar åt används en bokstavsbeteckning. Denna beteckning står i ritningshuvudet,  i namnrutan samt i anslutning till ritningsnumret.

I namnrutan/ritningshuvudet kan man se vilka projektörer som medverkar t ex:
  • A – arkitekt
  • K – konstruktörer
  • E – elkonsulter
  • V – VVS-konsulter (VVS står för värme, ventilation och sanitet. Idag är ofta projketeringe uppdelad så att förkortningen VS för värme och sanitet medan V för ventilation.)

I stora projekt finns många fler projektörer med, t ex mark, ventilation, brand m fl.

Fortsätt läsa Ritningar i olika skeden

Ritningarnas roll i förvaltningsskedet

Drift- och skötselinstruktioner

All information som kan vara relevant för framtida ändringar eller kompletteringar samt för drift och skötsel brukar man försöka arkivera vid avslut av byggprojekt idag. Det är beställarens ansvar att begära in och i förekommande fall bekosta dessa handlingar.

Utöver relationsritningar arkiveras ofta produktinformation från leverantörer, t ex vitvaror, bänkskivor, golvmaterial mm. Ibland sparas även materialleverantörernas miljövarudeklarationer, som beskriver materialens miljöpåverkan från tillverkning till bruksskede samt avfallshantering och återvinning av materialen när de skall rivas ut.

Fortsätt läsa Ritningarnas roll i förvaltningsskedet

Projekteringsskede och bygghandlingar

Från bygglovshandlingar till bygghandling

De första ritningarna i ett projekt är ofta översiktliga idéskisser och bygglovshandlingar. Detaljerna i ritningar och andra bygghandlingar växer fram allt eftersom olika teknikkonsulter bidragit med kunskap och projekteringsledare alt. projektledare samordnat de olika konsulternas bidrag till projekteringen.

Under projekteringsskedet medverkar arkitekter och teknikkonsulter. Varje konsultfirma har en särskild handläggare som är ansvarig för genomförandet av sitt företags uppdrag i projektet.

Fortsätt läsa Projekteringsskede och bygghandlingar