Ritningssymboler – Riktning och lutning

Riktningspil, norrpil samt entrépil:

Förklaringar till bilden:

– Norrpilen används för att underlätta orienteringen på översiktsritningar och situationsplaner.
– Entrepilen markerar bl a huvudentré på planritning. Riktningspilen används bland annat vid ramper och trappor (se bild).
– Riktningsmarkering används för att visa riktning på t ex golvbrädor eller armering.

Annonsplats

Pilar och ritningssymboler för trappor och ramper:

Förklaringar till bilden:

– En pil som anger lutning pekar normalt nedåt. Undantag är trappor och ramper där pilen pekar uppåt!
– Ovanpå lutningspilen står ibland siffror. Dessa anger lutningen, t ex 1:50 som innebär en höjdskillnad på en centimeter per 50 centimeters sträcka.

Sluttande underlag/lutning:

Annonsplats
Förklaringar till bilden:

– För sluttning pekar pilen normalt nedåt (för trappor och ramper pekar den uppåt)
– Här anges lutning 1:100, dvs. en meters höjdskillnad per hundra meter ramp – eller en centimeter per hundra centimeter (= 1 meter) ramplängd.


Läs mer:

Bygghandlingar

Annonsplats