Ventilationsritningar

Ventilationssystem i hus består av den inkommande och den utgående luften.

Ventilationen kan ske naturligt eller med hjälp av fläktar. Vanligt i bostäder är mekanisk frånluft med frånluftsfläkt, medan tilluften sugs i genom ventiler och öppningar i fasaden.

Annonsplats

Ventilationsritningen visar hur ventilationssystemet är uppbyggt. Dessa handlingar bevaras för framtida service och underhåll av ventilationssystemet.

Ritningssymboler – Ventilation

Vanliga symboler och beteckningar på ventilationsritningar:

Förkortningar

T Tilluft
F Frånluft
TD Tilluftsdon
FD Frånluftsdon
TA Tilluftsaggregat
FA Frånluftsaggregat
TF Tilluftsfläkt
FF Frånluftsfläkt

Ventilationskanaler

Annonsplats

Ventilationskanalernas dimensioner:

Annonsplats

Kvadratiska mått kan t ex vara 500×500 mm eller för cirkulära kanaler en angivelse av luftkanalens diameter.

Ventilationskanalernas dragning/förläggning:

Förklaringar till bilden:
  • Vänstra sidan visar kanalerna på en planritning, dvs vy uppifrån över bjälklaget
  • Högra bilden visar motsvarande bild som ett tvärsnitt/sektion, mellan två bjälklag
  • Måtten för den högst belägna delen skrivs överst.
  • Heldragna linjer avser den del av ventilationskanalen som är synlig i den aktuella vyn
  • Streckade finns i eller under bjälklaget.

Läs mer:

Annonsplats