Ventilationsritningar

Ventilationssystem i hus består av den inkommande och den utgående luften.

Ventilationen kan ske naturligt eller med hjälp av fläktar. Vanligt i bostäder är mekanisk frånluft med frånluftsfläkt, medan tilluften sugs i genom ventiler och öppningar i fasaden.

Ventilationsritningen visar hur ventilationssystemet är uppbyggt. Dessa handlingar bevaras för framtida service och underhåll av ventilationssystemet.


=> Logga in för alla artiklar om ritningsläsning eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel