Armeringsritningar

Till armeringsritningar hör en armeringsförteckning över alla typer av armeringsstänger som ingår i konstruktionen, antal och dimensioner. VISA EX

Armeringsstänger har olika längd och diameter. Vissa är böjda.

Annonsplats

Armeringsspecifikation

Armeringsspecifikation används som underlag för klippning och tillverkning av armeringen. Detta görs på fabrik eller på byggarbetsplatsen.

Armeringssymboler på ritning

På ritningarna ritas en armeringssymbol för vare enskild armeringstyp och -dimension.

Annonsplats
  • Armering som ligger i överkant av platta ritas med heldraget streck, medan underkantsarmering ritas som en streckad linje.
  • Ett tvärsnitt av armeringsjärn ritas som en svart prick.

Korsande armering samt armeringsnät i tvärsnitt:

Armeringssymbolen över- och underkantsarmering:

Läs mer:

Annonsplats