Ritningssymboler – K-ritningar


Ingjutningsgods, t ex ventilationsrör, hål och nischer

Förklaringar till bilden:

– Siffrorna inuti symbolerna är löpnummer som anges i förteckning över ingjutningsgodset
– Hål (genomgående) ritas med två diagonaler.
– Nischer (ej genomgående) ritas med en diagonal.

Annonsplats

Ritningssymboler för fästdon (K-ritning)


Korsande armering samt armeringsnät i tvärsnitt:

Annonsplats

Armeringssymbolen över- och underkantsarmering:

Läs mer:

Bygghandlingar

Annonsplats