Ytmarkeringar på ritningar

Ytmarkeringar används för att visa olika material i marken eller i byggnadsdelen. Även snittytor på ritning kan markeras genom att de är tonade eller skrafferade. Varje material har sin speciella ytmarkering.

Stora ytor/areor är ibland enbart markerade längs konturen. Markeringens utseende varierar med det material som snittytan avser.

Annonsplats

Exempel på ytmarkeringar på markritningar:

Exempel på ytmarkeringar för byggnadsmaterial:

Läs mer:

Annonsplats