Ritningssymboler – Mark och anläggning

På ritningar används en mängd symboler som skall förenkla och förtydliga ritningarna.

Här följer några exempel på allmänna symboler och markeringar på ritningar för bygg, mark och anläggning.

Annonsplats

Symboler på översiktsplaner och markritningar

Linjer, markeringar och symboler bygg och mark

Fler symboler:

Läs mer:

Bygghandlingar

Annonsplats