Teknik och utförande – Lättbetong

Detta är enbart avsett som exempel och att ge generell kunskap. För exakta arbetsmetoder och krav på utföranden hänvisas till aktuella bygghandlingar eller montageanvisningar för aktuell produkt/byggsystem

Projektera lättbetongkonstruktioner

Ytmarkering av lättbetong på ritning

Aktuell information om lättbetongkonstruktioner kan hämtas från de flesta lättbetongtillverkarens och leverantörers hemsidor. Ytterst är det Boverkets regler samt Eurokoderna som styr projektering och beräkningar.

Annonsplats

Nedan beskrivs förutsättningarna och exempel vid byggande av stenhus och byggsystem med lättbetong.

Bygga med lättbetong

För hantering av element och balkar används lämpliga cementbruk samt mekaniska infästningar i enlighet med produktens monteringsanvisningar.

Monteringsanvisningar
Annonsplats

Monteringsanvisningar för olika byggprodukter finns ofta att ladda ner från respektive leverantörs hemsida.

Monteringsanvisningarna är utformade med hänsyn till bl a gällande byggregler och krav och måste alltid följas för att säkerställa att leverantörens produktgaranti skall gälla.

Uttorkning av byggfukt

Före puts, målning och tapetsering måste underlaget vara tillräckligt torrt. Fuktkvoten i lättbetongen får som regel inte vara högre än 15 % om ytbehandlingen ska kunna påbörjas, men kan variera mellan olika typer av ytskikt.

Byggsystem – med lättbetong

Byggsystemet är baserat på lättbetong i ytterväggar, innerväggar, bjälklag och tak kan – väl projekterat, planerat och utfört – skapa  fördelar under både produktion och brukstid.

Byggsystem – med lättbetong

Kontrollplan för byggsystem med lättbetong

Vid uppförande av kompletta byggsystem bör kontrollarbetet utgå ifrån de underlag och dokument som tillhandahålls av leverantören för byggsystemet.

Annonsplats

Exempel på kontrollplan för byggsystem med lättbetong

https://byggipedia.se/lattbetong/

Annonsplats