Teknik och utförande – Lättbetong

Projektera med lättbetong

Ytmarkering av lättbetong på ritning

Aktuell information om lättbetongkonstruktioner kan hämtas från de flesta lättbetongtillverkares och leverantörers hemsidor.

Ytterst är det Boverkets regler samt Eurokoderna som styr projektering och beräkningar.

Nedan beskrivs förutsättningarna och exmepel vid byggande av stenhus och byggsystem med lättbetong.

Bygga med lättbetong

För hantering av element och balkar används lämpliga cementbruk samt mekaniska infästningar i enlighet med produktens monteringsanvisningar.

Monteringsanvisningar

Monteringsanvisningar för olika byggprodukter finns ofta att ladda ner från respektive leverantörs hemsida.

Monteringsanvisningarna är utformade med hänsyn till bl a gällande byggregler och krav och måste alltid följas för att säkerställa att leverantörens produktgaranti skall gälla.

Uttorkning av byggfukt

Före puts, målning och tapetsering måste underlaget vara tillräckligt torrt. Fuktkvoten i lättbetongen får som regel inte vara högre än 15 % om ytbehandlingen ska kunna påbörjas, men kan variera mellan olika typer av ytskikt.

Byggsystem för stenhus med lättbetongprodukter

Exempel på byggsystem Bild: Svenska Stenhusföreningen

Byggsystemet är baserat på lättbetong i ytterväggar, innerväggar, bjälklag och tak. Materialet ger en rad naturliga fördelar, som enkel konstruktionsteknik, bra hållbarhet och ett sunt inomhusklimat. Dessutom slipper man problem med mögel, och får ett brandsäkert boende.

Lättbetongens fördelar gör nytta för såväl arkitekten som ritar huset som för hantverkare som bygger det. Men framför allt för de människor som ska bo och leva i huset i generationer.

Yttervägg

Ytterväggar utföres av massiva block, block med integrerad isolering eller massiva väggelement som putsas eller kläs med panel eller fasadsten utvändigt.

Montage av lättebetong. Bild: Svenska Stenhusföreningen

Till ytterväggar används produkter i tjocklek 300-500 mm.

Väggarna tunnputsas och/eller spacklas invändigt före målning eller tapetsering.

Över dörr- och fönsteröppningar monteras lättbetongbalkar.

Innervägg

Innerväggar av block eller element som tunnputsas och/eller spacklas före målning eller tapetsering. Över dörr- och fönsteröppningar monteras lättbetongbalkar.

Bjälklag

Bjälklag över kryprum, till mellanbjälklag och till takbjälklag utförs av armerade bjälklagselement av lättbetong. Elementen läggs upp på murverk, elementväggar, lättbetongbalkar eller stålprofiler. Längs- och tvärfogar gjuts i med bruk.

Bjälklag över kryprum

Elementets ovansida förses med någon typ av undergolv och golvbeläggning. Elementet tilläggsisoleras på undersidan eller ovansidan med mineralull eller cellplast.

Mellanbjälklag

Elementets ovansida förses med någon typ av undergolv och golvbeläggning. Elementets undersidan behandlas med sandspackel och öppen latexfärg.

Takbjälklag

Elementets ovansida täcks med en plastfilm innan isolering med mineralull eller cellplast och beläggs med takbeläggning. Elementets undersida behandlas med sandspackel och öppen latexfärg.

Kontrollplan för byggsystem med lättbetong

Vid uppförande av kompletta byggsystem bör kontrollarbetet utgå ifrån de underlag och dokument som tllhandahålls av leverantören av byggsystemet.

Kontrollpunkter och toleranser kan specificeras närmare t ex av projektören  projektet.

Rutiner för kontrollarbetet och de kvaltetskriterer som skall gälla arbetas in  arbetsplatsens rutiner, t ex i samband med arbetsberedning.

Exempel på kontrollpunkter i kontrollplanen för lättbetongkonstruktioner:

 • Kontroll – tillverkningsdatum
 • Kontroll – leveranskontroll
 • Kontroll – betongplatta ytjämnhet
 • Kontroll – betongplatta fukt (papp)
 • Kontroll – limning (täthet, fyllda fogar)
 • Kontroll – murning (jämnhet, förband, lod)
 • Kontroll – balkar upplag, rätt sida upp)
 • Kontroll – fönsteröppningar (mått)
 • Kontroll – ytterhörn (lod, mått)
 • Kontroll – spår, armering + gjutning i murkrönet
 • Kontroll – u-balk (armering, gjutning)
 • Kontroll – täckning murkrön, fönsterbröstning
 • Kontroll – fuktprov invändigt före ytbehandling (15%)
 • Kontroll – övrigt

Källa: Egenkontrollplan gällande H+H lättbetong, celblocket och multiplattan

Källor och länkar

Byggsystem (Svenska stenhusföreningen)

.