Denna sida innehåller information och exempel som ibland förändras. Kontrollera vid behov detaljer, såsom aktuella anvisningar, föreskrifter, lagar eller standarder, med respektive myndighet eller utgivare!

Motorredskap enligt kollektivavtalet

I kollektivavtalet för bygg- och anläggningsbranschen kallas de motorredskap som kräver särskild utbildning mobila arbetsmaskiner och indelas i två grupper grävande- och lyftande maskiner. Kraven på utbildning kan variera mellan de olika avtalsområdena och undergrupper.


Grävande maskiner
 • Bandschaktare, Bandlastare
 • Lastmaskin
 • Grävlastare
 • Grävmaskin
 • Motorschaktvagn
 • Väghyvel
En undergrupp med särskilda krav är grundläggningsmaskiner:
 • Borrmaskinen
 • KC maskin
 • Pålmaskin
 • Spontmaskin
Lyftande maskiner
 • Mobilkran
 • Teleskoplastare
 • Tornkran

En undergrupp med särskilda krav är betongpumpar.

Annonsplats

För att få framföra någon av dessa maskiner på en arbetsplats krävs antingen utbildningsbok för lärling inom yrket eller yrkesbevis för den aktuella maskintypen/yrket.


Annonsplats