Vad är ett härbre?

Härbre är benämningen på en mindre komplementbyggnad som traditionellt använts till förvaring vintertid. Härbre kommer från ordet härbärge.

Härbren är en vanligt förekommande byggnadstyp i norra Skandinavien, Finland, Ryssland, Kanada, Alaska samt i alperna och Spanien.

Annonsplats

De äldsta bevarade härbren är från medeltiden men byggnadstypen tros ha förekommit betydligt länge tillbaka i tiden.

Bild: Wikipedia

Härbren, som ofta har minst två våningar, har använts för förvaring och även för övernattning – ofta på ovanvåningen.

Grundläggning på stolpar

Härbrets utformning kan variera mellan olika geografiska områden och tidsåldrar.

Annonsplats

Ett härbre är placerat på stolpar avser bl.a. att förhindra problem med fukt eller skadedjur.

Samernas härbren

S.k. Njalla respektive Ájtte, är stolpbodar som användes av samer som fasta höst- och vårvisten, som redskapsförråd och för vinterförvaring av renkött.


Njalla är en stolpbod som står på en enda stolpe, en hög grov trädstam. Stammen barkades av och hyvlades slät för att järv inte skulle kunna klättra upp.

Ájtte (sydsamiska: ”buvrie”) är en förrådsbod på fyra stolpar där utrustning förvarades.

För båda bodarna användes en trädstam med uthuggna steg som stege. Denna plockades bort när platsen lämnades.

Källa: Wikipedia


Läs mer:

Annonsplats