Produkter och användningsområden – Gips

Bild: www.gyproc.se

Gipsskivor består av en gipskärna med ett skikt av papp på utsidorna. Gipsskivor används i enkla eller dubbla lager till bl a:

  • regelväggar, på trä- eller stålreglar
  • brandväggar
  • rörschakt
  • innertak.

Användning av gipsskivor

Gipsskivor används främst som skydd, rumsavskiljare, stabilisering och ibland även som bärare eller stabiliserare av andra lättare material, t ex värme och ljud isolering.

Annonsplats

Golvgips kan utgör underlag för golvskikt t ex klinker eller golvmattor. Då bär gipsskivan och det underlag denna vilar på också den tyngd som kommer ovanpå golvet, t ex av inredning, möbler och de människor som vistas i rummet.

Gips har däremot inte tillräckliga hållfasthetsegenskaper för att kunna användas som ett eget stommaterial i byggnaders bärverk.

Exempel – gipsskivor och användning

Standardgipsskivor
Används invändigt i väggar och tak som rumsavskiljare och i brand- resp ljudavskiljande konstruktioner.

Annonsplats

Vindskyddsgipsskivor
Används utvändigt för ytterväggskonstruktioner med regelstomme bakom fasadmaterial för stomstabilisering och vindskydd.

Brandgipsskivor
Används i konstruktioner med höga krav på brandskyddande egenskaper.

Hårda gipsskivor
Används där större slagtålighet och intryckningsmotstånd än vad som normalt krävs behövs, t ex i skolor och sjukhus-

Golvgipsskivor
Används som underlag för golvbeläggning, förbättrande av brandskydd och för att dämpa stegljud.

Undertaksgipsskivor
För beklädnad av innertak och undertak.

Våtrumsskivor
Skivan som har glasfibermattor inbäddade i ytorna och en kärna av impregnerad och glasfiberarmerad gips passar utmärkt som underlag till tätskiktssystem.

Annonsplats

Källa: Gyproc

Gips

Annonsplats