Materialegenskaper – Gips

Bild: www.gyproc.se

Gips har låg värmeledningsförmåga och används bl a för att avskilja brandceller och som brandisolering av stålkonstruktioner och installationsschakt.

Däremot fungerar gipsskivor inte så bra som värmeisolering i t ex en yttervägg.

Annonsplats

I en ytterväggskonstruktion behövs också andra tjockare skikt med mer porösa isoleringsmaterial.

Gips torkar dock ut redan vid relativt låg temperaturförhöjning och efter en brand kan hållfastheten i gipsskivan och dess egenskaper ha gått förlorad.

Gips är ett ganska fukttåligt material. Torkar ut igen utan att ta skada, börja mögla eller lukta illa. Däremot kan vissa gipsprodukter ha pappskikt som är mindre fukttåligt och/eller byggas ihop med andra fuktkänsliga material. Gipps skall därför alltid förvaras och byggas torrt och konstruktioner med gips skyddas under byggtiden.

Annonsplats

Så här skriver gipsskivetillverkaren Gyproc om gipsets specifika egenskaper:

Annonsplats


Källa: Gyproc

Gips

Annonsplats