Råvaror och tillverkning – Gips

Gipsskivor som används för byggändamål baseras på gipssten som bryts i naturen eller på s k industrigips.

Den naturliga gipsstenen bildas ur havsvatten:
Havsvatten innehåller nämligen upplöst gips. Genom att låta havsvatten förångas och torka i stängda havsbassänger fälls gips som gipssten ut på bassängernas botten och kan där tas omhand och användas vid bl a gipsskivertillverkning.

Annonsplats

Gipsskivor tillverkade i Norden baseras främst på industrigips:
Industrigips är en produkt som framställs ur restprodukterna från rökgasreningen vid kolkraftverk – då kalksten blandas med vatten, svavel, luft och koldioxid.

Exempel på framställning av gipsskivor

Annonsplats
Källa: Gyproc

Råvaror vid tillverkning av gipsskivor

Annonsplats

Den gips Gyproc använder till sin produktion kommer från tre källor:

  1. Återvinningsgips insamlat från byggarbetsplatser, återvinningsstationer och från rivningar
  2. Industriellt restgips
  3. Naturgips från gipsbrott

I produktionsprocessen används små doser tillsatsmedel t.ex majsstärkelse. Kartongen som omsluter gipsskivorna tillverkas av återvunnen papp och papper.

Bild: Gipstillverkning i Bålsta (Gyproc)
Annonsplats
Annonsplats