Råvaror och tillverkning – Gips


Bild: www.gyproc.se

Gipsskivor som används för byggändamål baseras på gipssten som bryts i naturen eller på s k industrigips.

Den naturliga gipsstenen bildas ur havsvatten:
Havsvatten innehåller nämligen upplöst gips. Genom att låta havsvatten förångas och torka i stängda havsbassänger fälls gips som gipssten ut på bassängernas botten och kan där tas omhand och användas vid bl a gipsskivertillverkning.

Annonsplats

Gipsskivor tillverkade i Norden baseras främst på industrigips:
Industrigips är en produkt som framställs ur restprodukterna från rökgasreningen vid kolkraftverk – då kalksten blandas med vatten, svavel, luft och koldioxid.

Exempel på framställning av gipsskivor

Exempel på råvaror vid gipstillverkning

Den gips Gyproc använder till sin produktion kommer från tre källor:

  1. Återvinningsgips insamlat från byggarbetsplatser, återvinningsstationer och från rivningar
  2. Industriellt restgips
  3. Naturgips från gipsbrott
Annonsplats

I produktionsprocessen används små doser tillsatsmedel t.ex majsstärkelse. Kartongen som omsluter gipsskivorna tillverkas av återvunnen papp och papper.

Gips

Annonsplats