Teknik och utförande – Gipsskivor

Detta är enbart avsett som exempel och att ge generell kunskap. För exakta arbetsmetoder och krav på utföranden hänvisas till aktuella bygghandlingar eller montageanvisningar för aktuell produkt/byggsystem

Bygghandlingar – ritningar

Bild: Gyproc

En gipsskiva ritas som två parallella streck på ritningen. Bilden till höger visar ett snitt från en isolerad gipsvägg, på stålreglar, och med dubbla lag gips på varje sida.

Annonsplats

Gipsmontage – allmänt

Bild: Gyproc

Gipsskivor monteras med spik eller skruv på väggreglar av trä eller med skruv på stålprofiler.

Regelavståndet och gipsskivans bredd (standard skivmått: 600 resp 900 mm) skall stämma överens.

Längst ner vid golvet monteras skivan mot en golvregel.

Förbered för tunga infästningar i väggen

  • Om man skall fästa saker på den färdiga väggen, t ex hatthylla i hallen, väggskåp i köket eller badrumsinredning, handfat mm behöver väggen förstärkas.
  • Då sätter man en tvärsgående regel, som kallas kortling, inuti väggen och direkt bakom gipsskivan.
  • Kortlingen placeras på exakt det ställe och höjd där monteringen skall ske.
  • För standardinredning, t.ex. i kök och bad, finns färdiga mått som kan användas för placering av kortlingar.

Gips

Annonsplats

Annonsplats

Ergonomi vid montage av gips

Begreppen ”Se, Nå, Orka” sammanfattar ergonomin vid hantering av gipsskivor:
  • Bördan ska inte skymma för den som bär.
  • Montören ska kunna greppa skivan på ett bekvämt sätt.
  • Bördan får inte vara för tung.

900 mm breda skivor uppfyller kriterierna för ”Se, Nå, Orka”. Gipsskivor av denna dimension kan hanteras med armarna – utan att belasta ryggen felaktigt. Källa: Gyproc

Ergonomi

Annonsplats