Teknik och utförande – Gipsskivor

Bild: Gyproc

En gipsskiva ritas som två parallella streck på ritningen. Bilden till vänster visar ett snitt från en isolerad gipsvägg, på stålreglar, och med dubbla lag gips på varje sida.

Gipsskivor monteras med spik eller skruv på väggreglar av trä eller med skruv på stålprofiler. Regelavståndet och gipsskivans bredd (standard skivmått: 600 resp 900 mm) skall stämma överens.

Annonsplats

Längst ner vid golvet monteras skivan mot en golvregel.

Bild: Gyproc

Om man skall fästa saker på den färdiga väggen, t ex hatthylla i hallen, väggskåp i köket eller badrumsinredning, handfat mm behöver väggen förstärkas.

Annonsplats

Då sätter man en tvärsgående regel, som kallas kortling, inuti väggen bakom gipsen.

Kortlingen placeras på exakt det ställe och höjd där monteringen skall ske. För standardinredning finns färdiga mått som brukar användas för placering av kortlingar.

Anvisningar och montage

Här är några länkar inför projektering, produktval och montering av gipsskivor:

Källa: Gyproc

Annonsplats

Arbetsmiljö

Ergonomi vid hanetring och montering av gips

  • Begreppen ”Se, Nå, Orka” sammanfattar ergonomin vid hantering av gipsskivor.
  • Bördan ska inte skymma för den som bär.
  • Montören ska kunna greppa skivan på ett bekvämt sätt.
  • Bördan får inte vara för tung. 900 mm breda skivor uppfyller målen ”Se, Nå, Orka”. Den kan hanteras med armarna i stället för med ryggen.

Källa: Gyproc

Annonsplats
Annonsplats