Etikettarkiv: Farliga ämnen

Riskmaterial vid rivning


Miljöstörande material i rivningsavfall (Reforsk 1993)

Många av de farliga material som sedan länge är förbjudna att använda kan finnas kvar i byggnader som skall rivas eller byggas om.

Det mesta är ofarligt fram tills dess det rivs eller bearbetas så att farliga ämnen frigörs.

Vid rivning och ROT-arbeten måste farliga material och ämnen som hanteras och omhändertas separat. Hälsoriskerna för arbetarna måste också beaktas

1993 genomförde Sysav utveckling och Stiftelsen Reforsk ett omfattande inventeringsprojekt i syfte att undersöka förekomst av miljö- och hälsofarliga byggprodukter i äldre hus.

Slutsatserna från studien var bl a:

  • kvicksilver, asbest, PCB, freon som bly och kadmium förekommer i äldre hus och byggprodukter
  • de byggprodukter som innehåller dessa ämnen är ofta är relativt enkla att omhänderta –  under förutsättning att de identifieras innan  rivning och innan massorna blandas.

Sedan dess har fler vägledningar, rapporter och metoder utvecklats i syfte att utbilda, identifiera och omhänderta farliga ämnen från bygg- och rivningsverksamhet.

Fortsätt läsa Riskmaterial vid rivning