Stambyte vs. relining

Stambyte och relining är två skilda typer av åtgärder inom fastighetsförvaltning. Gemensamt för dem är att de båda kan användas för att förbättra rörens funktion såväl akut som på längre sikt.

Skillnaden mellan relining och stambyte är:
  • att relining är en renoveringsåtgärd av befintliga rör, medan
  • att stambyte innebär att gamla rör byts ut mot nya.

Stambytet är ett större ingrepp som är kostsamt och innebär väsentlig störning för de boende under tiden åtgärden utförs. Därför brukar stambyten hellre utföras i samband med att andra omfattande ROT-åtgärder ska göras.

Annonsplats

Relining kan i många fall vara en enkel och mer ekonomisk åtgärd som kan förlänga rörens livslängd fram tills det är dags för renovering av badrum, tätskikt.

Annonsplats

Metodval

Ett skäl att välja relining kan vara att enskilda stammar, rör eller hela rörsystem behöver åtgärdas samt att ett mer omfattande ingrepp inte är nödvändigt och därför inte heller är ekonomiskt eller praktiskt försvarbart. T ex;

  • Reparation av vattenläckage
  • Förebygga dåligt flöde
  • Förbättra vattenkvaliteten hos tappvatten

Relining och stambyte kan användas samtidigt och kombineras med varandra efter behov. På så sätt kan en förvaltare optimera underhåll efter förutsättningarna, underhållsplan och budget samt efter fastighetens och rörsystemets status i olika delar.

Läs mer:


Branschföreningen för Relining i fastigheter
Sponsrar ByggipediaAnnonsplats