Vem har ansvaret för säkerheten?

En trygg och säker arbetsmiljö handlar lika mycket om kunskap, personligt ansvar och attityder. Detta regleras genom arbetsmiljölagstiftning, planering, information och fastställda rutiner.

Arbetsmiljöverket har det övergripande ansvaret för kontroll och information kring arbetsmiljöfrågor och säkerhet ute på olika arbetsplatser.

Annonsplats

Alla arbetsgivare måste följa arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen, som innehåller mer praktiska tillämpningsföreskrifter och förtydliganden kring arbetsmiljölagen.

Annonsplats

Arbetstagaren har ett personligt ansvar att inte ta risker, följa uppsatta regler för arbetsplatsen samt att rapportera om något arbete inte är säkert.

För att uppnå en säker och trivsam arbetsplats krävs kunskap och en sund och seriös inställning till säkerhetsfrågorna.

  • Samarbete, kommunikation och lyhördhet är viktigt.
  • Arbetsledningen behöver arbeta för att uppnå – både mellan sig själv och de som utför arbetet samt yrkesarbetare sinsemellan.
  • En arbetstagare behöver ha kunskap i riskbedömning och åtgärder.

Läs mer:

Annonsplats