Vad kännetecknar en framgångsrik organisation?

Vilken beskrivning kännetecknar bäst din organisation?

Vissa verksamheter kräver sträng byråkrati för att utföra ett mer eller mindre fördefinierat arbete på ett kvantitivt, stabilt och relativt likformigt sätt.


En byråkrati kännetecknas av (Weber):

 • En klart definierad hierarki.
 • Strikt uppdelning av arbetet.
 • Centralisering av makt och beslutsprocess
 • Regler krävs för att styra upp verksamheten
 • Ledarskapet kännetecknas av auktoritet, makt och disciplin och understöds snarare på de regler som organisationen upprättat istället för personliga egenskaper.
 • Relativt slutna system, avstängd från impulser från omgivningen som kan störa en funktionell process (det kan också bero på at kärnverksamheten hålls skyddad från omgivningens insyn).

Källa: Organizational Communication, Katherine Miller.

Annonsplats

Andra verksamheter är mer ”lärande” och behöver utrymme för självständiga, tänkande organsiationsmedlemmar, lyssnande ledning och anpassing till idividuella kunder och behov samt en ständigt utveckling av sina processer. Dessa egenskaper och förutsättningar associeras ofta med framgångsrika organisationer.

Annonsplats

En framgångsrik organisation kännetecknas bl.a av:

 • Snabba beslut, tid och kraft läggs inte i onödan på analyser och planering.
 • Beslut och handling styrs av kundernas behov.
 • Medarbetare uppmuntras att ta initiativ att utveckla nya idéer.
 • Goda relationer mellan medarbetare och ledning uppmuntras.
 • Medarbetare och ledning delar samma kärnvärden t ex avseende effektivitet och kvalitet.
 • Fokus ligger på kärnverksamheten och det organisationen kan bäst, man undviker diversifiering av verksamheten.
 • Komplexa strukturer och uppdelning av arbetet undviks.
 • Medarbetarna är enade kring målet men man tar tillvara olikheter vilka behövs för att främja utvecklingen.

Källa: Organizational Communication, Katherine Miller.

Organizational Communication, Katherine Miller.
Boken tar upp olika organisationsformer och läror, för- och nackdelar, förändringsprocesser, konflikthantering och kultursyn på organisationer. Organisatoriskt perspektiv, förutsättningar och former för kommunikationsflödet mellan individer i organisationer.

Läs mer:

Annonsplats