Byggstyrning är en del av processen från ide till genomförande, all planering och projektering, byggarbetsplatsens administration, kvalitetsstyrning och kontroller.

Administration av ett byggprojekt bygger på bl.a:
  • lagar och föreskrifter
  • upphandling och upprättade avtal
  • branschstandarder som åberopas
  • projektorganisationens struktur och ledarskap

Med andra ord finns många dokument som styr projektet.

Annonsplats

Det är många företag och människor inblandade under byggprocessen och vars uppdrag och arbeten behövs samordnas och följas upp, bl.a:

  • Projektledare, projekterings- och byggledare samt installationssamordnare är exempel på befattningar som förekommer i större byggprojekt.
  • I mindre projekt och entreprenader kan ansvaret ligga på entreprenad- eller platschef.

Miljöledningssystem

Ett miljöledningssystem är ett verktyg som hjälper företagen att arbeta så miljövänligt som möjligt. Miljöledningssystemet beskriver företagets miljömål och rutiner ...
Läs Mer

Annonsplats