Byggstyrning är en del av processen från idé till genomförande, all planering och projektering, byggarbetsplatsens administration, kvalitetsstyrning och kontroller.

Styrning av ett byggprojekt följer bl.a:

Med andra ord finns många regler och dokument som stöd för de som ska leda projektet och dess olika delar mot önskat projektresultat.

Annonsplats

Dessutom ska ofta företagens kvalitetsledningssystem följas vilket ofta innebär rutiner för dokumentation av arbetet och eventuella avvikelser mm

Ritningar och andra bygghandlingar tas fram med stöd av de krav och standarder som finns. Bygghandlingarna blir sedan ett stöd för de som ska bygga.

Annonsplats

Det är många företag och människor inblandade under byggprocessen och vars uppdrag och arbeten behövs samordnas och följas upp, bl.a:

  • Projektledare, projekterings- och byggledare samt installationssamordnare är exempel på befattningar som förekommer i större byggprojekt.
  • I mindre projekt och entreprenader kan ansvaret ligga på entreprenad- eller platschef.

Om arbetsberedning

Syftet med arbetsberedning är att: Skapa förutsättningar för en effektiv produktion. Förebygga störningar och fel vid själva utförandet. Ge underlag ...
Läs Mer

Säkerhetskultur

Attityder och arbetsplatskultur är en ledarskapsfråga! Arbetsmiljöverket har på sin webbplats tagit fram en särskild temasida om säkerhetskultur på arbetsplatsen ...
Läs Mer

Byggstyrning

Planering och rutiner är viktigt för kvaliten Byggstyrning är också själva processen från ide till genomförande, all planering och projektering, ...
Läs Mer

Miljöledningssystem

Ett miljöledningssystem är ett verktyg som hjälper företagen att arbeta så miljövänligt som möjligt. Miljöledningssystemet beskriver företagets miljömål och rutiner ...
Läs Mer
Annonsplats

Annonsplats