I detta avsnitt visas exempel på ritningar el, VVS (värme, ventilation och sanitet*) i byggnader. Exemplet hör ihop i samma projekt och med övriga ritningsexempel såsom Mark, A och K och VVS.

*Sanitet avser bland annat installationer för vatten och avlopp  (tapp- och spillvatten)

Annonsplats

Installationsteknik

Annonsplats