Elritningar

Elritningar visar bl a elcentraler, ledningsdragning, strömuttag mm.

Elritningar visar även installationer för data och tele. Det är viktigt att känna till var el- och teleledningar är förlagda när man skall bygga om och göra ändringar i en byggnad.

Annonsplats

Elledning

Exempel på redovisning av elledningar:

Exempel på redovisning av hur elledningarna är förlagda i byggnad:

Flera parallella ledningar kan på ritning sammanföras och illustreras som en gemensam linje:

Ritningssymboler – El

Exempel på ritningssymboler för elinstallationer (eluttag):

Annonsplats

Exempel på ritningssymboler för strömställare/strömbrytare:

Exempel på ritningssymboler för apparater:

Annonsplats