Anläggningsprodukter

Det förekommer olika produktnamn och benämningar för sten- och bergmaterial till bygg- och anläggningsbranschen

Stenmjöl –  kornstorlek nära noll t ex  0-2 mm (0/2)
Singel – naturgrus med rundade former
Makadam – krossad produkt med ojämn kornform

Annonsplats

Skillnaden mellan makadam och singel är att singelkornen som är  rundare i sina  former tenderar att glida mot varandra medan makadam som är kantigt ger en mer stabil konstruktion när det packats så att kornen ”låser” varandra.

Det är viktigt att välja en produkt med rätt materialegenskaper för användningsområdet. Detta för att undvika risk för ras eller sättningar, att vatten blir stående i t.ex. grund eller vägunderbyggnad mm.

På leverantörernas hemsidor används ofta produktnamn efter materialets användningsområde, t ex fyllnadsgrus, ballast, bärlager, slitlager etc. Detta är rekommendationer och vägledning.

  • Använd de material och materialsammansättningar som föreskrivs  bygghandlingarna!
  • Om bygghandlingar och specifikationer saknas kan leverantörernas erfarenheter vara till hjälp – så rådgör gärna med dem.

Läs mer:

Användningsområden för jord- och stenmaterial

Materialegenskaper – jord- och stenmaterial

Annonsplats