Regler och ansvar för säkerheten på vägarbetsplatser

Ytterst är det byggherren ansvarar för säkerheten. Det innebär att byggherren/beställaren skall se till att det finns förutsättningar att arbeta på ett säkert sätt i projektet och utan att bryta mot t ex Arbetsmiljölagen och föreskrifter.

Byggherren/beställaren kan också sätta upp särskilda krav och regler för hur entreprenörens skall arbeta med säkerhetsfrågorna i deras projekt.

Annonsplats

Trafikverket har tydliga regler kring hur säkerheten skall hanteras i deras vägprojekt.

Det är entreprenörens och varje yrkesarbetares ansvar att uppföra säkerhetsanordningar, följa rutiner och använda skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning.

Personligt ansvar

Vägarbetare skall göra en egen riskbedömning i varje situation t ex genom att fråga sig följande:

Annonsplats
  • Syns jag väl?
  • Hur ser trafiksituationen ut?
  • Hur är arbetsplatsen utformad med hänsyn till möjligheten att arbeta på ett säkert sätt?

Arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla rätt personlig skyddsutrustning. Som yrkesarbetare är man skyldig att använda den.

Läs mer:

Källor

Trafikverket

Annonsplats