En fastighet består ofta av mark med tillhörande byggnader, dvs fast egendom.

Förvaltning av fastigheter utförs av fastighetsägare själva eller av anlitade förvaltningsföretag.

Annonsplats

Fastighetsbranschen har koppling till byggbranschen:

  • inom fastighetsförvaltning utförs byggnadsarbeten t.ex. reparationer och löpande underhåll samt ROT-projekt
  • fastighetsägarna är kunder (beställare) till byggbranschen vid såväl nyproduktion som ombyggnader och har ofta rollen som byggherre.

Byggherren – Vem är det?

Fastighetsförvaltning brukar delas in i två områden:

  • Den ekonomiska förvaltningen omfattar administrativa uppgifter såsom uthyrning och debitering av hyror, redovisning och skatter samt leverantörsavtal och betalning till leverantörer, t ex för värme, vatten, fastighetsel, bredband och skötsel.
  • Den tekniska förvaltning omfattar praktiska arbeten såsom renoveringar och reparationer, skötsel av gemensamma utrymmen och ytor, t ex trappor, tvättstuga och gårdsytor.

Inom fastighetsbranschen arbetar även personer med i bakgrund och/eller utbildning inom bygg.

Särskilt inom den tekniska förvaltningen är grundläggande kompetens i byggrelaterade frågor en förutsättning för en effektiv kommunikation och samverkan med de bygg- och hantverksföretag som anlitas.

Underhållsplaneringen  är ett av de viktigaste verktygen och underlagen inom fastighetsförvaltningen.

Källor och länkar

Fastighet (Wikipedia)
Underhållsplanering (Fastighetsägarna)
Avtal och juridik (Byggherrarna)
BIM i fastighetsförvaltning (BIM Alliance)
Om offentlig upphandling (Upphandlingsmyndigheten)

Logistikexempel – innerstadsprojekt

I en rapport redovisar MKB Fastighets AB sin erfarenhet av hur logistiken löstets för  ett nybyggnadsprojekt i centrala Malmö. Leveranser ...
Läs Mer

Taksäkerhet

Fastighetsägaren har ansvar för taksäkerheten både under byggtiden och efteråt. Vid projektering av tak ska en takplan avseende taksäkerhet upprättas ...
Läs Mer

Ritningarnas roll i förvaltningsskedet

Drift- och skötselinstruktioner All information som kan vara relevant för framtida ändringar eller kompletteringar samt för drift och skötsel brukar ...
Läs Mer

Inomhusmiljö, komfort och säkerhet

Inomhusmiljön och inomhusklimatet (komforten) skall vara anpassat för de människor, djur och/eller inventarier som kommer att befinna sig i byggnaden ...
Läs Mer

Upphandlings- och entreprenadformer

Denna artikel kommer att genomgå granskning och publiceras åter efter eventuella uppdateringar. Upphandling av bygg- och anläggningsarbeten Innan en byggentreprenad ...
Läs Mer
Annonsplats