En fastighet består ofta av mark med tillhörande byggnader, dvs fast egendom.

Förvaltning av fastigheter utförs av fastighetsägare själva eller av anlitade förvaltningsföretag.

Annonsplats

Fastighetsbestånd (eller bara bestånd) brukar avse alla de fastigheter som ägs av en fastighetsägare.

Fastighetsbranschen har nära koppling till byggbranschen bl.a:

  • inom fastighetsförvaltning utförs byggnadsarbeten t.ex. reparationer och löpande underhåll samt ROT-projekt
  • fastighetsägarna är kunder (beställare) till byggbranschen vid såväl nyproduktion som ombyggnader och har ofta rollen som byggherre.

Relaterade artiklar:

Ombyggnad är inte nybyggnad

Nybyggprocessen planeras och genomförs från scratch där de olika delarna och materialen ...
Läs Mer

Installation av lösull

Installation av lösull är en effektiv metod, ergonomisk och lämpar sig även ...
Läs Mer

Handbok inför relining

SABO (nuvranade Sveriges Allmännytta) och Fastighetsägarna har tagit fram en handbok för ...
Läs Mer

Miljöpåverkan – cirkulära perspektiv

Byggnaders och byggandets totala miljöpåverkan Eftersom en byggnads miljöpåverkan sker både under ...
Läs Mer

Kunskap för fastighetsförvaltare:


Annonsplats