En fastighet består ofta av mark med tillhörande byggnader, dvs fast egendom.

Förvaltning av fastigheter utförs av fastighetsägare själva eller av anlitade förvaltningsföretag.

Annonsplats

Fastighetsbestånd (eller bara bestånd) brukar avse alla de fastigheter som ägs av en fastighetsägare.

Fastighetsbranschen har nära koppling till byggbranschen bl.a:

  • inom fastighetsförvaltning utförs byggnadsarbeten t.ex. reparationer och löpande underhåll samt ROT-projekt
  • fastighetsägarna är kunder (beställare) till byggbranschen vid såväl nyproduktion som ombyggnader och har ofta rollen som byggherre.

Relaterade artiklar:

Förvaltningsskedet

Förvaltningsskedet tar vid efter att byggprocessen är avslutad och byggprojektet/entreprenaden godkänts. Nu ...
Läs Mer

Energitjuvar och åtgärder

Energiåtgärder i ett kommunalt bestånd Artikelförfattare: Patrik Håkansson, Installationsingenjör, (tidigare Styr- och ...
Läs Mer

Kunskap för fastighetsförvaltare:


Annonsplats