Säkra utföranden – Takavvattning

Taksprånget över hängrännan förhindra att vatten trycks in mot fasad.  Ju högre byggnader desto större språng behövs. Språnget bör aldrig vara mindre än 40 mm och ofta rekommenderas betydligt större än så.

Ett trådat galler i änden av fotrännans utlopp förhindrar att löv och andra större partiklar följer med och fastnar i stupröret. En rostfri tråd, diameter ca 2 mm, kan användas.

Annonsplats

Ett öppet vattenutlopp från taket ska vara nerdragna i en vattenkupan på stupröret som leder ner vattnet.

Skyddsbeslag

Bakom vattenkuporna som samlar in vattnet från tak och takrännor placeras vid behov skyddsplåt, t ex på putsad fasad. Detta skyddar fasad och yttervägg mot fuktgenomslag vid högt vattentryck, stänk samt vid stopp och kraftig nederbörd då vattenkuporna riskerar att svämma över.

Skyddsbeslaget storlek beror på vattenkupan, en vanlig bredd är ca 300-400 mm. Skyddsbeslaget fästs mot fasaden. För pustade fasader kan skyddsbeslaget förses med putskant och försänkas i putsskitet, dvs putsas in.

Annonsplats

Putskant på skyddsbeslagen:

  • bör vara minst 10 mm,
  • utföras med omslag.
  • ha utknäckt kant i avslut
  • lodrätt droppkant med ett språng på 40 mm.

Källa: Rätt från början – Puts  & plåt

Annonsplats

Underhåll av takavvattningssystem

Det är viktigt att rensa takrännor, galler och vattenkupor med jämna mellanrum för att undvika stopp, översvämning och skador på fasad samt risk för inträngande vatten.

Om skador uppstått kan plåt och underarbeten behöva göras om.

KÄLLOR:
  • Rätt från början – PUTS & PLÅT
  • Putsning.nu

Läs mer:

Annonsplats